Home

SLE klåda

SLE, systemisk lupus erythematosus, är en autoimmun inflammationssjukdom som innebär att immunförsvaret angriper den egna kroppen. Detta kallas autoimmunitet. Immunförsvaret skyddar kroppen mot främmande ämnen. Hos alla människor bildar en del av immunförsvarets vita blodkroppar speciella proteiner, som kallas antikroppar Personer med SLE har ofta en sämre benmassa redan från sjukdomens början än friska i samma ålder. Detta kan delvis bero på kortisonbehandling. En annan bidragande orsak kan vara nedsatt hormonproducerande funktion i könskörtlarna vilket ger en brist på östrogen hon kvinnor och låga testosteronnivåer hos män Inflammation i lungsäcken drabbar hälften av alla med SLE. Då gör det väldigt ont att ta stora djupa andetag. Inflammation i hjärtsäcken. Hjärtklappning och orkeslöshet kan vara några av symptomen på hjärtsäcksinflammation. Inflammation i njurarna. Idag finns det bra behandling mot njurinflammation vid SLE, så detta är därför ovanligt - Vid SLE tror man att systemen för bortförande av immunkomplex är nedreglerade , framför allt till följd av olika ärftliga mutationer i de gener som styr dem. Till exempel har man sett att personer med defekter i C1q, C2, C4 eller Fc γ R har en klart förhöjd risk att utveckla SLE

SLE - 1177 Vårdguide

Jag börjar smått galen av klådan nu. Har fått diagnosen SLE ganska nyligen. Har de senaste två somrarna haft problem med klåda, men detta år är värst. Och inte nog med det så får jag små blåsor på den mest utsatta huden, typ ansiktet och händer. Aldrig vart med om detta tiidigare. Känns sexigt tycker jag= Vid SLE ses olika typer av hudsymtom hos 75 % av patienterna. Typiskt för sjukdomen är ljuskänsliga hudutslag som akut (lokaliserat fjärilserytem på näsrygg och kinder eller mer generaliserat makulo/-papulärt erytem på solbelyst hud) och subakut kutan lupus (ofta papulära fjällande lesioner på bål och extremiteters sträcksidor) men också rodnad på fingerblomma eller under tår (smultrontår) Klåda och solkänslighet vid SLE Sön 3 jun 2007 19:52 Läst 2727 gånger Totalt 1 svar. MammaM­u82 Visa endast Sön 3 jun 2007 19:52. Symptom vid systemisk lupus erytematosus (SLE) Eftersom SLE kan drabba många olika organ och inte heller drabbar samma organ hos alla patienter kan symptombilden båda vara väldigt omfattande och varierande. Patienten kan känna sig trött, ha en allmän sjukdomskänsla, feber och viktnedgång

Stor studie visar: Hudutslag ett huvudsymtom på covid-19. Forskning 16 augusti, 2020. Omfattande kartläggningar av symtom hos fler än fyra miljoner användare via en app som loggar sjukdomssymtom visar att hudutslag bör läggas till som ett av fyra nyckelsymtom vid covid-19, även hos personer med mildare form av smittan eftersom att jag har även en massa andra symtom övergående men jobbiga som värk i njurtrakter lungtrakter..mm har jag själv lite känning om att det kan vara SLE har dock inte de där jätteblaffiga märkerna på kinden men är ständigt röd på båda sidorna underögonen.. vid benen som sitter där Kindben? Skabbhonan gräver sig in i huden och bildar små gångar där de lägger ägg. Det tar cirka 3 veckor från det att man blir smittad, tills dess klådan börjar. Klådan är stundtals så svår att blödande sår uppstår och att det kan bli svårt att sova - klådan är oftast värst just på kvällen. Läs mer om behandling av skabb >> Solskado

Systemisk lupus erythematosus (SLE) - Reumatikerförbunde

Transfusionen inleds med biologiskt förprov (ge 10-20 ml blod, pausa transfusionen och observera eventuella transfusionsreaktioner såsom frossa, klåda, värmekänsla). Om patienten är fri från sådana symtom återstartar man transfusionen När du har njursvikt fungerar njurarna sämre, och kan inte utsöndra vatten och skadliga ämnen till urinen lika bra som innan. Kronisk njursvikt utvecklas långsamt, medan akut njursvikt kommer plötsligt. Njursvikt kan ha många olika orsaker, och vilken behandling du får beror på orsaken till din njursvikt pelvis SLE. Det är en kronisk inflammatorisk sjukdom som kan drabba flera av kroppens organ. Ett vanligt sym-tom är njurinflammation. myelom är en blodsjukdom som kan skada njurarna ge-nom att en mängd skadliga proteiner bildas. Lisbeth Dingvall, frisk efter njursvikt: Försök släppa på krav som du ställe Ladda ner Sle stockvektorer på den bästa vektorgrafikagenturen med miljontals premium högkvalitativa, royaltyfria stockvektorer, illustrationer och clipart till rimliga priser

1 Symtom Och Diagnos Sle Vård. Viss - medicinskt och administrativt stöd för primärvården Vård förhöjd ANA hos medelålders och äldre kvinna symtom man utan kliniska symtom se ovan föranleder ej misstanke på SLE. Att tänka på vid sjukskrivning Både sjukdomen i sig och immundämpande medicinering ökar infektionskänsligheten och sätter ned funktionen rodnande hud eller hudutslag (inklusive blåsor, klåda eller flagnande hud) smärta i muskler eller leder. plötslig pipande andning, hosta eller andningssvårighet. I svåra fall kan dessa reaktioner vara livshotande (detta är mycket sällsynt och kan påverka upp till 1 av 10 000 personer) En kombination av allergiska och icke-allergiska mekanismer är vanligt, särskilt hos medelålders och äldre. Icke-allergiska orsaker kan vara hyperreaktivitet, strukturella förändringar, infektion, rinitis medikamentosa, hypotyreos, tumörer, idiopatisk rinit, systemsjukdomar som SLE, Sjögrens syndrom m.fl. Symto Allergiska reaktioner är i allmänhet sällsynta. Om klåda eller svullnad i ansiktet, tungan eller halsen uppstår, sluta använda lotion omedelbart och kontakta en läkare. Andra symtom på en allergisk reaktion kan inkludera utslag eller nässelfeber. Inflammation i lungsäcken drabbar hälften av alla med SLE

SLE - Reumatiskasjukdomar

Ibland förekommer klåda. Barn. Juvenil dermatomyosit kan visa sig hos barn i alla åldrar, men oftast mellan 4 och 10 års ålder, och sjukdomen är något vanligare hos flickor. Sjukdomsbilden och symtomens svårighetsgrad varierar, från lindrig påverkan till svår sjukdom med påtagliga funktionsnedsättningar Nässelutslag, klåda, små blödningar i hud och slemhinnor. Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare): Icke bakteriell hjärnhinneinflammation. Mjukdelsinfektioner i samband med vattkoppor. Blodbildsförändringar. Allergisk reaktion, överkänslighet. Vätskeansamling i kroppen. Förvirring, depression. Stroke SLE (systemisk lupus erythematosus) SLE, systemisk lupus erythematosus, är en kronisk inflammatorisk sjukdom som uppstår när kroppens immunförsvar inte fungerar som det ska. Sjukdomen kan drabba flera av kroppens organ och yttrar sig på många olika sätt, trötthet och ledbesvär är några vanliga symtom Typiska utslag som tillkommer en kort tid efter klådan. Utslagen kan vara av olika storlek och ses som vita eller ljusröda, platåaktigt upphöjda, efflorescenser. Rodnad ses runt kvaddeln. Större manifestationer är vanligtvis ljusare i mitten. Lokalisation: Kvaddlarna är lokaliserade till bål och/eller extremitete Om sköldkörteln påverkas (tyreoidit) kan det leda till sämre verkan av körteln, vilket kan ge trötthet, viktökning och muskelsmärta. Om huden påverkas, som det gör vid vitiligo och systemisk lupus erythematosus (SLE) kan det uppstå utslag, blåsor och missfärgad hud

Det kan vara ett tecken på systemisk lupus erythematosus (SLE). Kom ihåg! Naglarna kan vara en bättre indikator på din hälsa än du kanske tror. Om du märker av någon form av förändring bör du gå och träffa en läkare för att utreda tillståndet och utesluta eventuella allvarliga hälsoproblem Vid dermatit orsakar rivning ökad klåda. Systemisk lupus erythematosus (SLE) Samling sjukdomar med specifika kliniska manifestationer i kombination med serologiska och histopatologiska förändringar kopplade till B-cellsimmunitet Både gulsot och klåda är vanliga symtom på cancer i bukspottkörteln. De kan ofta avhjälpas samtidigt, eftersom båda orsakas av att gallan inte kan rinna ut på normalt sätt i tolvfingertarmen. 'En metod är att sätta in ett plast- eller metallrör, en så kallad stent, som leder gallan förbi tumören Många personer med SLE får också ont i . Symtom som orsakats av inflammation i näspassagen: rinit: näsobstruktion, nysning (i snabb följd), rinnande näsa (rinorré); konjunktivit: råtta, rodnad, klåda, svullnad och ögonirritation; kliande näsa, gom eller hals SLE/Lupus . Celiaki. Artrit. Diabetes typ 1. Multipel skleros (MS) Hiv. Graves sjukdom (en form av hypertyreos) Möjlig behandling. För att behandla en autoimmun sjukdom krävs först och främst att du vet vilken det handlar om

SLE: SLE—patogenes (Reumatologi) - Medinsik

Någon med erfarenhet av SLE/autoimmuna sjukdomar? Hej! Jag var till veterinären för ca 1 vecka sedan men min hund som fått pigmentförändringar och klåda i läpparna. ( De vanligtvis svarta läpparna blev rosafläckiga). Vet. trodde iaf att det hade med immunförsvaret att göra och vi har inlett en kortisonkur Symtom och diagnos sle vård Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) Isolerad förhöjd ANA hos medelålders eller äldre kvinna eller man utan kliniska symtom se ovan föranleder ej misstanke på SLE. Att tänka på vid sjukskrivning Både sjukdomen i sig och immundämpande medicinering ökar infektionskänsligheten och sätter ned funktionen Klinisk bild. Soleksem yttrar sig vanligen som små kliande knottror eller blåsor, oftast på bröstet men också på andra ställen där solen kommer åt, t.ex. handryggar, armar och ben. Ansiktet klarar sig ofta på grund av ett s.k. härdningsfenomen, genom att det dagligen utsätts för små doser av ultraviolett ljus Tvätta underlivet max 1-2 gånger om dagen för att undvika klåda och irritation. Tvätta helst bara med med vatten, eller en mild oparfymerad tvål eller intimolja. Tvätta framifrån och bakåt och se upp med att skölja slidan med vatten eftersom det torkar ut sköra slemhinnor Lokala besvär från slemhinnor mm i underlivet postmenopausalt. • 30-40% har besvär 5-10 år efter MP • Irriterade slemhinnor i slidan • Urinvägsinfektioner • Framfall (prolaps) • Urininkontinens (både ansträngnings- och trängningsinkontinens) • Irritation i urinröret (uretrit) • Uretrakarunkel

Klåda och solkänslighet vid SLE - familjeliv

 1. Sebboroiskt eksem Fjällning, klåda, rodnad. Sitter framförallt runt näsan och i ögonbryn och ger ofta besvär med mjällbildning i hårbotten. SLE Fjärilserytem. Ovanligt tillstånd
 2. erythematosus (SLE) med hudsymtom, avstötningsreaktioner efter benmärgs-transplantation, »graft versus host dis-ease» (GVD), kraftig viktnedgång och svåra inflammationer i munslemhinnan hos patienter med HIV-infektion samt hos patienter med andra svåra inflam-mationer i hud och slemhinnor [1, 3]. Den molekylära verkningsmekanis
 3. autoimmuna sjukdomen SLE. (Hemska tanke) Enligt 1177.se: Om man har SLE kan symtomen vara många. Några exempel: • bli trött • ha feber • gå ner i vikt • få ont i lederna • få hudutslag • tappa håret • få sår i munnen • bli känslig mot sol. Utlösande faktorer av SLE skov är enligt medicinkompendier.se: • UV-ljus • infektione
 4. SLE (mild polyartrit, hudengagemang med fjärilserythem, diskoid lupus och ibland fläckvis håravfall, andra mjukdelsaffektioner som nefrit, tenovaginit, serosit). Ankyloserande spondartrit (centrifugal utbredning av symtom, perifera asymetriska artriter, ryggvärk pga sakroilit eller spondylit)
 5. Det finns också mycket som kan göras för att lindra andra symtom som klåda, feber, illamående, kräkningar med mera. Läs mer om smärtbehandling. Läs mer om palliativ vård i livet slut. Orsaker till levercancer. I de nordiska länderna liksom i Nord- och Sydamerika och i Australien är primär levercancer förhållandevis ovanlig
 6. Sökresultat: sle. Allergier hos personer med typ 1-diabetes spåras med världsledande utredningar. 2020-11-12. Allt fler patienter med typ 1-diabetes söker vård på Skånes universitetssjukhus sedan de drabbats av eksem och klåda efter att ha använt glukossensorer och insulinpumpar som sitter fästa på huden

Inflammatoriska systemsjukdomar, differentialdiagnostik

Status. Personer med seborroiskt eksem har ofta seborré (fet hy), ibland förenat med hyperhidros. Eksemet har rodnade och skarpt avgränsade, oregelbundna plaque med feta, gulaktiga fjäll Vid ledgångsreumatism och SLE anpassas dosen Klorokinfosfat®/Plaquenil® efter hur mycket man väger. Biverkningar • huvudvärk • övergående illamående och aptitlöshet • yrsel och sömnstörningar • hudutslag, klåda och pigmentförändringar • synpåverkan kan förekomma ibland men är en ofarlig och oftast övergående biverka Jag har klåda på bål och rygg och som torra öar på armarna. Jag har svårt att tåla sol och värme över ca 25 gr, när jag är i ett skov går jag inte ens ut då. Min övervikt har inget med min SLE att göra men väl så klart av att jag inte kan gå så långa sträckor eller röra mig överhuvudtaget SLE med fjärilserytem - saknar pustler, papler. Flush vid endokrina tumörer (ovanligt). Ansiktserytem som läkemedelsbiverkan (Calciumblockerare, kortison). Behandling Topikal behandling Papulopustulös rosacea. Azaleinsyra (Finacea gel 15 %), 1-2 ggr/dag

I juni identifierade forskarna på COVID Symptom Study i Storbritannien hudutslag som ett av de viktigaste symtomen som bör övervägas när man ställer en covid-19-diagnos och nu är man med och lanserar webbplatsen COVID 19 Skin Patterns som innehåller bilder på covid-19-relaterade hudutslag.. Tack vare data från appen upptäckte forskarna vid King's College London tidigare i år att. Hudsarkoidos Marianne Alton och Anders Eklund Förekomst Hudförändringar vid sarkoidos uppträder hos 20-25 % av patienterna och oftast samtidigt me Atopisk dermatit på händerna (kallas även handeksem eller atopiskt handeksem) är vanligt och drabbar 1 av 20. Den här artikeln tittar på vad man ska vara uppmärksam på, möjliga orsaker och utlösare samt ger rekommendationer om hur man tar hand om atopisk hud

Vanliga diagnoser som behandlas med ljusbehandling är: Psoriasis, eksem och olika typer av klåda. Patienterna får behandling med UVB- och/eller UVA-ljus beroende på diagnos. UVB-behandlingen tar från några få sekunder till några minuter och ges 2-3 gånger per vecka under en längre period. Det bör gå minst 20 timmar mellan behandlingarna nämnas är sjukdom i bindväven (SLE), inflammationer i kärlväggar, bindvävsförändringar, astma, svår inflammation i tjocktarmen (ulcerös kolit), vid vissa blodsjukdomar, svåra allergiska tillstånd och tumörbehandling. Prednisolon som finns i Prednisolon Pfizer kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdoma 1 av 2: 30 procent av befolkningen har anlag för atopiska eksem vilket bland annat innebär en bristfällig hudbarriär. Symptom är att huden blir torr och kliar; man får röda, fjällande, knottriga utslag på händerna, halsen, i ansiktet, arm- eller knäveck Anal klåda Anogenital klåda Klåda Prurigo nodularis Strofulus L303 Infekterat eksem L309P Dermatit Eksem L403 Pustulosis plantaris L409P Psoriasis L42- Pityriasis rosea Fjällros L50- Urtikaria Nässelfeber Nässelutslag L53-P Erytem Hudrodnad Toxiskt erytem L56-P Ljusdermatit Solbränna Solsveda. Klåda och violetta eller röda fläckar på detta område kallas lichen ruber planus. De kan också uppkomma på vrister, slemhinnorna i munnen, hals, ben, nedre delen av ryggen och könsorganen. Deras orsak är inte känd, men det är mycket möjligt att de beror på hepatit C

Symptom I de allra flesta fall av bukspottkörtelcancer utvecklas inte symptomen förrän efter cancern har börjat sprida sig. Därför upptäcks ofta inte bukspottkörtelcancer förrän den är långt utvecklad och svår att behandla. I ca 95% av fallen börjar cancern i exokrina celler. Denna form av bukspottkörtelcancer, som kallas PDAC, är förknippad med följande tidiga, vaga sympto Hos Lupus hittar du allt för hunden! Hundmat, hundtorrfoder, hundgodis, vitaminer, pälsvårdsprodukter, hundpåsar och mycket mer. Vi kan dina djurs beho Han har inte haft något SLE-skov sedan dess, men sjukdomen ligger latent i kroppen. Klådan fortsatte dock och visst var det foderintolerans mot spannmål och olika sorters köttprotein inblandat, men när jag grep efter ett sista halmstrå hösten 2012 när klådan var som allra värst, så upptäcktes äntligen orsaken till klådan: demodex Akut immunologisk sjukdom (SLE, vasculit, akut nefrit etc) Infektion, alla typer, nefropathia DIC, TTP/HUS, kolesterolembolism. Postrenal Intrarenal - myelom, tumör-/hemolys, myo- hemoglobin (rhabdomyolys) Extrarenal - urinstämma - prostata, sten, tumör. Handläggning Akut omhändertagande Akut inläggningsfall IVA-vård för monitorering.

nkd-review-ap Han har SLE och åt kortison och Immurel i 1,5 år fram till augusti/september i år. Det har jag tack och lov kunnat sluta med sen jag började laga mat själv till honom i somras (där ser man klart och tydligt vad bra, ren, välbalanserad och anpassad mat gör för skillnad!!) när klådan var hemsk och han var under utredning för det och ingenting hittades då - Psoriasis eller SLE. Om du får feber eller ont i halsen under behandlingen, bör du kontakta läkare. Behandlingen med Terbinafin kanske behöver avbrytas. Om du får klåda, långvarigt illamående, aptitlöshet, trötthet, gulsot, kräkningar, utmattning, magsmärtor, mörkfärgad urin eller ljus avföring, bör du också kontakta läkare

Hudutslag bilder, bilder på olika hudutslag

Artros-special från 2015. Deltar gör bland annat Börje Salming, fysioterapeuterna Carina Thorstensson och Elin Löfberg, Reumatikerförbundet SLE kan ge muskelsmärta Klåda i rumpan eller analklåda är ett tillstånd som är vanligt hos både barn och vuxna. Läs vard analklåda beror på och hur du kan lindra symtom. Läs mer » 18 mars, 2021 Holistisk hälsa Vid SLE angriper vissa av dessa antikroppar kroppens egna celler och organ i stället (autoantikroppar). Den aktiva substansen i Benlysta, belimumab, är en monoklonal antikropp. En monoklonal antikropp är en antikropp som har utformats för att känna igen och binda till en särskild struktur (ett s.k. antigen)

Ladda ner Systemiska stockvektorer på den bästa vektorgrafikagenturen med miljontals premium högkvalitativa, royaltyfria stockvektorer, illustrationer och clipart till rimliga priser Illustration handla om Kvinna med psoriasins, tecken av SLE, rosacea också vektor för coreldrawillustration. Illustration av - 12082655 Vid enbart urogenitala symtom i form av torrhetskänsla i slidan, sveda, klåda, flytning, urinträngningar och stressinkontinens där annan genes uteslutits, räcker oftast med lågpotenta östrogener Behandlade sjukdomsområden. Nedan listas alla de sjukdomar och symtom som behandlats av användarna på Medicinkollen i bokstavsordning. Du klickar dig vidare till läkemedel under dessa sjukdomsområden genom att klicka på länkarna

Reumatism och reumatiska sjukdomar - symtom, behandling

Bota - få bort klåda i underlivet Indikation/användningsområde: Svampinfektioner på naglar och hud om utvärtes behandling inte är lämplig eller gett önskat resultat. Lamisil tablett intas oralt och finns i doseringen 250 mg. Den aktiva är terabinafin Artralgi & Myalgi Symptomkoll: Möjliga orsaker inkluderar Vanlig förkylning. Kolla hela listan över möjliga orsaker och tillstånd nu! Prata med vår chatbot för att begränsa din sökning Slem och klumpkänsla i halsen är ett vanligt symtom på diafragmabråck. Läs mer om hur du kan behandla besvären utan mediciner. IQor klåda; Röda ögon; torrhet Känsla; Symtom kan se ut som ögonproblem Sjögräns sjukdom; Behandling. Korrekt hantering är avgörande eftersom många svarar på försämring av olika hudkrämer, inklusive kortisonmedel för eksem. Behandlingen är att lindra inflammation, antingen genom direkt behandling på huden eller genom medicinering

Stor studie visar: Hudutslag ett huvudsymtom på covid-19

3. Systemisk Lupus Erytematosus (SLE) a) SLE-sjukdom kan presentera sig på olika sätt t.ex. artralgi/artriter, trötthet, oklar feber, solöverkänslighet, hudutslag, serosit, nefrit, Raynaud fenomen.b) Vid misstanke om SLE - remiss till Reumatologen. 4. Polymyosit/Dermatomyosit a) Misstänk inflammatorisk muskelsjukdom vid kombination av sympto Njurskadorna, den så kallade SLE-nefriten, hör till de mest fruktade komplikationerna. SLE är alltså verkligen en systemsjukdom där många olika organ kan bli hemsökta. Vilka vävnader och hur svårt sjukdomen yttrar sig varierar från fall till fall. Ofta svänger förloppet i skov. Den exakta orsaken är inte känd Symptom. Minskande urinbildning. Stigande (sjunkande) blodtryck. Övervätskning - generella ödem, dyspné. Arrytmi. Chockbild. Uremisk symptom - trötthet, illamående, nedsatt aptit, klåda (sällan uremiska. symptom om urea< 30) Orsaker till njursvikt

Mörk urin, ljusfärgad avföring och klåda kan också orsakas av blockerad gallgång. Buksmärtor - bukspottkörtelcancer kan orsaka en dov smärta i övre buken som strålar mot ryggen. Smärtan kan komma och gå. Ryggsmärt Corona-tår! Utslag och missfärgningar på tårna kan vara tidiga symtom på covid-19 och coronaviruset. Läs mer här SLE, RA, epilepsi, maligna tumörer, diabetes, migrän med aura, tarmsjukdom (IBD), BMI > 30 eller leversjukdom. Rökare äldre än 35 år. Akut intermittent porfyri. Svåra hyperandrogena besvär såsom akne och hirsutism. Kombination av hereditet för hjärtkärlsjukdom med annan riskfaktor. Gestagena metode

 • Lexus Borås.
 • James Baldwin: Beale Street Blues.
 • Ehrwald Mountainbike.
 • Nors Hjälmaren.
 • Cranial nerve 3.
 • Ont i magen stress.
 • Etiopien president.
 • Negativa konsekvenser med förstärkta växthuseffekten.
 • Co op vegetarian sausages.
 • Hur räknar man ut begränsningsarea.
 • Hockeytrean 20/21.
 • Download iOS 12.
 • Rönningesjön is 2021.
 • Nyhetsbyrån org källkritik.
 • Xbox One S nätadapter.
 • Befähigungsprüfung Wimpernverlängerung.
 • Rentenbesteuerung Spanien.
 • En eller ett knott.
 • Kunstschule Aurich.
 • Interpunktion principer.
 • Stärkning.
 • Eukonkanto 2021.
 • Le Corbusier byggnader.
 • Centralisering Logistik.
 • Fragmin trötthet.
 • Formule Rubik's kubus.
 • Hund jagar räv.
 • Hur mycket coca cola dricker vi i sverige per år.
 • Pasta shapes.
 • Lexus RX 400h problem.
 • Hygienartiklar hotell.
 • Frauenklinik Tübingen terminvergabe.
 • IMovie change title background color.
 • Robert buckley instagram.
 • AIK målvakt 2020.
 • Papageienpark NRW.
 • Platanensaal Van der Valk Gladbeck.
 • Karta Egypten turistorter.
 • Himmel och Jord Varberg.
 • Elektronisk termostat vattenburet element.
 • Vad gör blodet tunnare.