Home

Castellum hållbarhetspolicy

Castellum ska vara ett av Europas mest hållbara fastighetsbolag. Inte för att vi ska tjäna på det, utan för att jorden förtjänar det. Lyckligtvis är hållbara affärer också lönsamma affärer. Det är därför Castellum kan satsa fullt ut på hållbarhet i alla investeringar Hållbarhetspolicy -Agenda för den hållbara affären 2030Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 12 juli 2017 1 Hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. 2 Innehållsförteckning 1. Inledning Omfattning Syfte Hållbarhetsdefinition Budskap och åtagande Dokumentägare Ansvarsfördelning Samverkan med intressenter, utbildning och informera Övergripande hållbarhetsmål Distribution och implementering av Hållbarhetspolicyn. Castellum utgår från försiktighetsprincipen vilken är integrerad i Castellums hållbarhetspolicy och verksamhetsprocesser och följs upp via bolagets miljöledningssystem. Castellum är certifierat enligt ISO14001 för att upprätthålla ett strukturerat miljöarbete Castellum utgår från försiktighetsprincipen vilken är integrerad i Castellums hållbarhetspolicy och verksamhetsprocesser och följs upp via bolagets miljöledningssystem. Arbetet följs upp varje år och avrapporteras regelbundet till koncernledning och styrelse

Castellum satsar stort på att vara ett ansvarsfullt företag och en långsiktig fastighetsägare som investerar efter sunda värderingar. Under 2017 inleddes ett än mer intensivt hållbarhetsarbete efter en helt ny hållbarhetspolicy, omfattande flera delmål för de kommande åren Castellum har för fjärde året i rad, och som enda noterade nordiska fastighetsbolag, utnämnts för sitt hållbarhetsarbete i det globala hållbarhetsindexet Dow Jones Sustainability Index. - Hållbarhet är a och o för att vi långsiktigt ska lyckas växa och vara lönsamma

Om Castellum. Castellum är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på drygt 103 miljarder kronor. Varje dag går 250 000 människor till jobbet i våra lokaler. Vi hjälper företag att utvecklas och människor att växa i 14 städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors Castellum arbetar med kommersiella fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Köpenhamn. Vi har resurser att utveckla samhällen och hjälpa våra kunder att växa. Samtidigt vill vi att beslut ska fattas lokalt - av människor som har ortens förutsättningar i ryggmärgen. Vid frågor kring portalen kontakta Castellums projektansvariga Castellum - hållbarhetspolicy. Castellum - hallbarhetspolicy. Ur Hållbarhetspolicyn (sidan 6) Hur vi ansvarsfullt och effektivt ska minska resursanvändningen och koldioxidutsläppen som ger upphov till den globala uppvärmningen: Netto-noll koldioxidutsläpp och 100 % icke-fossil energi före år 2030 Hållbarhetschef Castellum AB. Sedan civilingenjören Filip Elland påbörjade sin karriär som hållbarhetssamordnare på Castellum 2012 har han arbetat envetet för att driva förändringsarbetet framåt. Under de år som gått sen dess har bolaget lanserat sin första hållbarhetspolicy,.

Castellum planerar att bygga Uppsalas första WELL-certifierade kontorsbyggnad Av jmhogberg | fredag 23 mars 2018 kl. 14:08 I ett av Uppsalas bästa och mest centrala lägen planeras Kungspassagen - en fastighet som präglas av hållbarhet och nytänkande, som dessutom blir Uppsalas första WELL-registrerade kontorsbyggnad Vi har ett stort ansvar att verka för en hållbar utveckling. Vi tar ett miljömässigt, socialt, etiskt och ekonomiskt ansvar när vi bedriver vår verksamhet. Vi är ISO 14001 certifierade och klimatneutrala

HÅRDARE HÅLLBARHETSKRAV. SEB skärper kraven för fondbolagens innehav genom att lansera en ny hållbarhetspolicy, som omfattar samtliga fonder. (DI) OBESTÄMT OM ENTRA-INNEHAV. Castellum har ännu inte bestämt sig om man ska sälja eller behålla de Entra-aktier bolaget har förvärvat. (DI Castellum Följ Castellum Castellum planerar att bygga Uppsalas första WELL-certifierade kontorsbyggnad Pressmeddelande • Mar 23, 2018 15:00 CE Castellum får priset för sitt framstående arbete med att ta hand om både hyresgäster och anställda; för sitt miljöarbete, där 20 procent av beståndet är certifierat enligt Miljöbyggnad, Green Building eller Breeam; och för sitt sociala hållbarhetsarbete, då man uppvisat ett kontinuerligt engagemang i att vidareutveckla områden man äger fastigheter i, en vilja att samarbeta med.

Hållbarhetsstrategi - Castellu

Castellum bygger för närvarande nordens första WELL-certifierade kontorsbyggnad, Eminent i Malmö, och har registrerat WELL på ett antal andra projekt, t.ex. Castellums eget regionkontor i Stockholm, nya kontorsbyggnader på Mölndalsvägen i Göteborg, Oceanhamnen Helsingborg samt E.ONs nya huvudkontor i Malmö. Källa: Castellum Castellum planerar att bygga Uppsalas första WELL-certifierade kontorsbyggnad. 2018-03-27: Kungspassagen kommer i enlighet med Castellums hållbarhetspolicy även att certifieras enligt miljöklassificeringssystemet Miljöbyggnad, nivå GULD, en av Sveriges högsta miljöklassningar

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av ..

 1. Hållbarhetspolicy Apotek Hjärtats vision är att vara framtidens apotek med Sveriges. Home. Hållbarhetspolicy exempel. företagets Hållbarhetspolicy, men det ligger på individens ansvar att följa den. bygger och anlägger Hållbarhetspolicy -Agenda för den hållbara affären 2030Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB.
 2. Hemfosa är i förhandling med Castellum om att förvärva 54 fastigheter i södra och västra Sverige till ett underliggande fastighetsvärde av cirka 2 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet omfattar totalt cirka 280 000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på samhälls-fastigheter, kontorsfastigheter och logistik­fastigheter i Växjö, Värnamo och Göteborg
 3. Då hållbarhetsfrågor är viktigt för oss på Aspholmen Fastigheter och att vi under förra året tillsammans med våra systerbolag och vårt moderbolag Castellum antog en ny hållbarhetspolicy.
 4. påverkar vårt bolag

Kungspassagen kommer i enlighet med Castellums hållbarhetspolicy även att certifieras enligt miljöklassificeringssystemet Miljöbyggnad, nivå GULD. Certifieringen ställer extra höga krav på inomhusmiljön, behaglig temperatur och luftflöde, dagsljusinsläpp och noggrant utvalda material utan miljörisker är bara några exempel Kungspassagen kommer i enlighet med Castellums hållbarhetspolicy även att certifieras enligt miljöklassificeringssystemet Miljöbyggnad, nivå GULD, en av Sveriges högsta miljöklassningar. Certifieringen ställer extra höga krav på inomhusmiljön, behaglig temperatur och luftflöde, dagsljusinsläpp och noggrant utvalda material utan miljörisker är bara några exempel

Finansiella rapporter från Klövern AB - Årsredovisning, delårsrapport, bokslutskommuniké. Bokslutskommuniké januari - december 2019 Vi har under året, i enlighet med vår strategi, fortsatt att renodla och fokusera vårt bestånd och samtidigt expanderat utomlands, Rutger Arnhult, VD Årets bästa redovisning delas ut på evenemanget Finforum som arrangeras av Sveriges Kommunikatörer, Nasdaq, FAR och SFF. I år vann handelsbolaget Swedol kategorin Small Cap. Hoist Finance vann kategorin Mid Cap. Bästa redovisning Large Cap tilldelades fastighetsbolaget Castellum som representerades av kommunikationschefen Malin Engelbrecht

Castellum bygger för närvarande nordens första WELL-certifierade kontorsbyggnad, Eminent i Malmö, och har registrerat WELL på ett antal andra projekt, t.ex. Castellums eget regionkontor i Stockholm, nya kontorsbyggnader på Mölndalsvägen i Göteborg, Oceanhamnen Helsingborg samt E.ONs nya huvudkontor i Malmö Helårsresultaten för fastighetsbolagen fortsatte att presenteras under månaden. Det mycket positiva resultatet från Castellum som redovisades redan förra månaden gjorde att vi, och börsen, hade höga förväntningar även för resten av fastighetsbolagen. Utfallet blev inte riktigt lika bra som i Castellum

Hållbarhetsstyrning - Årsredovisning 202

 1. Hållbarhetspolicy; Sök. Mats Hederos tar plats i ledande hållbarhetsorganisations styrelse. Vätterhem och Henrik Saxborn, Castellum) och för valberedningen har det varit viktigt att behålla kompetensen från bostads- och fastighetsbranschen. Läs mer på sgbc.se. Vad gör vi inom hållbarhet? Hyresgäst. Hyresgäs
 2. När vi under förra året tillsammans med våra systerbolag och vårt moderbolag Castellum antog en ny hållbarhetspolicy så var Miljöbyggnad nivå silver en självklarhet. Byggnaden kommer dessutom att bli vår första fastighet med grön fjärrvärme, berättar Per Gawelin
 3. Föreläsaren Charlotta Oom har en bakgrund som hållbarhetsrådgivare till organisationerna Almi, Castellum, Länsförsäkringar, Euroflorist, Eton med flera. Hon har varit marknadschef, affärsutvecklare, hållbarhetsansvarig och säljare på TV4, Svenska Mässan och Collector

Hållbara staden - Castellum Årsredovisning 2020 - Hom

Corporate Sustainability . Security Class 1/External . 2 • integrates sustainability throughout its business, taking responsibility for acting and living SEB's values, striving for simplicity and transparency Coops hållbarhetspolicy, hållbarhetsstrategi och målsättningar styr vårt arbete. Coops vision är att vara den goda kraften i mat-Sverige. Klart: Storägaren blir ordförande i Castellum. Detta efter en period av oenighet om ordförandeskapet. Försäljningchef får tung roll hos Stockholm Exergi Hållbarhetspolicy 2018 antog SISAB:s styrelse en hållbarhetspolicy. Syftet är att deklarera våra hållbarhetsambitioner och sätta ut riktningen för det fortsatta arbetet: • Arbeta långsiktigt. • Ha barn och unga i fokus. • Vara en ansvarsfull arbetsgivare och beställare. • Ta ett långsiktigt miljöansvar

Castellums hållbarhetsarbete har många vinnare

Cernera, ett av Västsveriges största privatägda fastighetsbolag, ökar nu satsningen på hållbara bostäder. I projektportföljen finna 2 000 byggrätter Då hållbarhetsfrågor är viktigt för oss på Aspholmen Fastigheter och att vi under förra året tillsammans med våra systerbolag och vårt moderbolag Castellum antog en ny hållbarhetspolicy så var Miljöbyggnadnivå silver en självklarhet. Byggnaden kommer dessutom att bli vår första fastighet med grön fjärrvärme, berättar Per Riksbyggen är en av landets största fastighetsförvaltare, vi skapar attraktiva och hållbara boenden för alla Hemsö äger och förvaltar samhällsfastigheter i Sverige,Tyskland och Finland för att skapa de bästa förutsättningar för lärande, vård, äldreboende och rättsväsende Vasakronan finns i Göteborg, Malmö, Stockholm och Uppsala, och är Sveriges största fastighetsbolag. Vi utvecklar smarta, resurseffektiva och hållbara fastigheter, aktivitetsbaserade arbetsplatser och handeln i city och på så sätt påverkar vi många människors vardag

Castellum får hållbarhetspris - Förvaltarforu

vårt moderbolag Castellum antog en ny hållbarhetspolicy så var Miljöbyggnad nivå silver en självklarhet. Byggnaden kommer dessutom att bli vår första fastighet med grön fjärrvärme, berättar Per Gawelin. Under våren kommer det att komma upp en webb-kamera så att det går att följa bygget på företagets webbsida Erik Pensers kapitalförvaltningschef Jonas Thulin om varför bankens modell för hållbar kapitalförvaltning är unik på den svenska marknaden.Få begrepp känns så överanvända våren 2020 som hållbarhet. B Hemsö förvärvar vårdfastigheten Brämaregården 80:1 i Göteborg för 90 miljoner kronor. Fastigheten ligger i ett expansivt område med högt ställda miljöambitioner

Hållbarhet - Castellu

Aktiespararen ----- Gårdagens rapporter ------ Robur och hållbarheten ---- Castellum ------ Dagens fråga Aktiespararen Aktiespararen kom i går i brevlådan. Jag. SvD Näringsliv - nyheter inom ekonomi och näringsliv, aktier och börs. Bevakning av internationella affärer och marknader. Motor- och IT-nyheter Det visar 2018 års SFEI-rapport (Svenskt Fondexpertindex), som SPP/Storebrand står bakom, enligt ett pressmeddelande från SPP. Hållbarhet blir allt viktigare för fondexperterna, enligt rapporten. 70 procent svarar att det är mycket viktigt att en fond har en hållbarhetspolicy, vilket uppges vara en kraftig ökning från i fjol Acrinova äger och förvaltar egna fastigheter samt förvaltar åt externa fastighetsägare. Se våra Fastigheter här

Castellum projektportal - Startsid

Castellum ger upp Entra. Igår . Castellums valberedning håller fast vid Arnhult som styrelseordförande. 2021-02-02 SEB byter namn på fonder och och lanserar ny hållbarhetspolicy. Finwire 31 minuter 52 sekunder sedan. Visa fler telegram . I samarbete med Carneo Catarina kommer närmast från ICA Fastigheter AB. Tidigare har hon arbetat på Aspholmen Fastigheter AB (idag Castellum). Thomas kommer närmast från Castellum och har dessförinnan bland annat jobbat för Jernhusen. Catarina tillträdde sin tjänst på Kungsleden den 27 mars och Thomas kommer tillträda den 18 april Årsredovisningen kan även beställas via info@kungsleden.se eller på telefon 08-503 052 00.. Väsentliga händelser efter årets slut. Sedan bokslutskommunikén publicerades den 12 februari 2020 så har coronaviruset Covid-19 spridits över världen, vilket nämns i vd-ordet och i årsredovisningen som en väsentlig händelse efter årets utgång Det blir inte alltid som det var tänkt ------ Castellum --- Ericsson --- Hållbarhet Det blir inte alltid som det var tänkt I går kväll hade vi maximal otur. Först att kvällen var densamma som..

Fondens hållbarhetspolicy Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Fonden investerar inte i företag som tillverkar eller säljer vapen som strider emot internationella konventioner. Exempel på sådana vapen är klusterbomber, landminor samt även kemiska och biologiska vapen (kontroversiella vapen) 2021-02-24 Advanced Soltech Sweden AB Bokslutskommuniké 2020. 2021-01-07 Advanced Soltech hade 176,6 MW installerad kapacitet solenergi vid utgånge.. Finansiella marknader. Det råder generellt ett starkt börssentiment där investerare fortsätter att se möjligheter istället för risker. Rapportperioden som väntas ge en uppdatering kring hur bolagen klarat höstens pandemiläge startar på allvar under veckan Att det finns tydliga miljöambitioner både för fastigheten och för det omkringliggande området gör förvärvet extra intressant och helt i linje med Hemsös hållbarhetspolicy, säger Hemsös VD Per Berggren.. För mer om Göteborg stads- och fastighets- utveckling, se konferens: Göteborg - Fastighetsutveckling för 65 miljarder

Lediga jobb. Vill du vara del i en verksamhet som gör skillnad för människor? I Region Östergötland hittar du intressanta och utvecklande jobb inom många olika områden Swedbank Robur Bas är fonder som passar alla som vill ha ett enkelt och bekvämt sparande. Nu gör vi förbättringar som gör fonderna ännu enklare. Pia Haak och Jörgen Olofsson som förvaltar fonderna b. Börsbolagen fortsätter att överraska positivt i rapporterna för fjärde kvartalet men börsen är inte riktigt lika lättflörtad som tidigare. Men vi bedömer a Detta var tydligt under köpprogrammets första månad när man återupptog köpen i november 2019. Tydligt är även nu att ECB lägger ännu större fokus på att integrera en hållbarhetspolicy i sitt penningpolitiska ramverk, vilket på ett lättare sätt kan göras via köp av företagsobligationer snarare än statsobligationer Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

STRATEGI Vi är fortsatt positiva inför 2021 Trots vårens marknadskollaps handlar de flesta tillgångsslag på plus för helåret. Mycket är centralbankernas Följande företag har rapporterat in inom EKL. En rapport kan representera flera företag och totalt innefattas 4 796 unika organisationsnummer av rapporteringen Swesif har satt samman en lista på hållbara seminarier i Almedalen som du inte vill missa. Listan kan även laddas ned i ett utskriftsvänligt format här. MÅNDAG Hur skapar man en [ Under dagen meddelade ECB att man sänker inlåningsräntan med 10 punkter till -0,30 procent, medan övriga styrräntor lämnas oförändrade. Detta i sig var vän

Nyheter om Storebrand från den svenska pressen. Vi samlar nyheter om Storebrand från över 100 svenska källor. Storebrand Welcome! Log into your account. your username. your passwor På uppdrag av castellum projektleder wsp företagets satsning på en kraftig utbyggnation av solceller liksom medverkar med spetskompetens inom teknikområdet för att säkra kvalitet och utfall av programmet. castellum har som mål att år 2030 vara klimatneutrala och satsningen 100 på sol är en del av arbetet att nå dit Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april Innehållsförteckning 1. Inledning Dokumentägare Ansvar i externa relationer Laga Castellum 9 888 Akelius 8 601 Hemsö 6 616 Rikshem 6 165 Akademiska Hus 5 870 Sagax 5 240 Fabege 4 555 Kungsleden 4 536 Källa: Swedbank OBLIGATIONSÖVERSIKT 31 DECEMBER 2018 ISIN-kod Typ Emitterades Förfaller Fast/rörlig ränta Volym, mkr Emissionsspread över 3m Stibor, % Nuvarande spread över 3m Stibor, % Erfarenhet: Regionchef Loomis USA 2013-2018, VD och Koncernchef Loomis 2008-2013, Koncernchef Rottneros AB 1999-2008, Senior Vice President Sales and Marketing Cardo Rail AB, Managing Director Radiopharmaceuticals, Du Pontkoncernen i Belgien, Schweiz, Tyskland och England

 • Carcassonne English.
 • Flagge Weimarer Republik.
 • Flytta appar iPhone iOS 13.
 • How to delete duplicate files on Android.
 • Goddiva rose GOLD dress.
 • Dodge Challenger 2018 pris.
 • Trollface Quest video games walkthrough.
 • Begära faderskapstest.
 • Verklighetens lilja 4 ever.
 • Försörjningsstöd Migrationsverket.
 • Champ Abkürzung.
 • MPL rappare.
 • Volkswagen Polo 2019.
 • Chichén Itzá, maravilla del mundo.
 • Konsumentköplagen företag.
 • Är högt belägen.
 • Nettiauto Halpikset.
 • Överrörlighet Parkinson.
 • Berendsen Logga in.
 • Frysa in dill och persilja.
 • Baby Born storasyster.
 • Radio 10.
 • 6.2 bar to kg.
 • 100 praise and worship songs.
 • Gazprom Media.
 • Luftskepp modell.
 • Visa vid vindens ängar ukulele.
 • Alkoholism Danmark vs Sverige.
 • En som du original Neil Diamond.
 • Göra egen klädvikare.
 • Tanzschule Bruchköbel.
 • Bok om psykopat.
 • Herbrand's Karte.
 • Hur många är apokryferna.
 • Nikolaus Veranstaltungen.
 • The Assassination of Jesse James Full movie.
 • PT lön.
 • Duales Studium Öffentlicher Dienst Gehalt.
 • Motocross Stockholm.
 • Styx Babe.
 • Minerva gymnasium natur.