Home

Kartor statistik

Kartor. Med hjälp av ett kartverktyg kan du visualisera statistik på karta. Genom att statistiken kopplas till exempelvis olika regionala indelningar, bland annat per demografiskt statistikområde (DeSO), så kan områden färgas in utifrån värden eller förses med symboler. I kartverktyget är kartor dynamiskt kopplade till olika diagram och filter, så. Kartor Med hjälp av ett kartverktyg kan du visualisera statistik på karta. Genom att statistiken kopplas till exempelvis olika regionala indelningar, bland annat per demografiskt statistikområde (DeSO), så kan områden färgas in utifrån värden eller förses med symboler Se Coronavirus spridning på varje kommun och region i Ålder och Kön. Uppdateras löpande. Kartor, siffor, diagram och grafer över Coronavirus i hela Sverige. Sjukdomsfall Intensivvårdsavdelning Dödsfall Friska Sjukhus c19 platz.s Hitta statistik. Snabba fakta; Statistikdatabasen; Publiceringskalendern; A-Ö; Internationell statistik; Regional statistik och kartor. Regionala indelningar. Kartor över indelningar; Digitala gränser; Län och kommuner; DeSO - Demografiska statistikområden; RegSO - Regionala statistikområden. RegSO-tabellerna i Statistikdatabasen - information och instruktione Hitta statistik. Snabba fakta; Statistikdatabasen; Publiceringskalendern; A-Ö; Internationell statistik; Regional statistik och kartor. Regionala indelningar. Kartor över indelningar; Digitala gränser; Län och kommuner; DeSO - Demografiska statistikområden. DeSO-tabellerna i Statistikdatabasen - information och instruktioner; RegSO - Regionala statistikområde

Många av kartorna är baserade på statistik ur Västdatabasen som har socioekonomisk lägesbunden individdata som här presenteras på kilometerrutor. Andra kommunkartor över hela Västsverige är baserade på statistik ur Kolada. Kartorna får gärna användas. Kontakt: Per Kristersson Kartor och statistik. Sidor under Kartor och statistik. Karta över Uppsala kommun . Cykelkarta . Baskarta . Öppna data (psi-data) Befolkningsstatistik . Trafikmätningar . Referenssystem. Miljödata och statistik fria att använda och kan hämtas direkt. Gå till innehåll. Meny Stäng. Kontakt. Mina sidor. Sök English. Badplatser och badvatten. Data, kartor och rapporter. E-tjänster och blanketter. Sök. Sökförslagen presenteras under sökrutan. Kontakt. Mina sidor. Sök English

Statistiken som finns tillgänglig i databasen bygger på de uppgifter som de svenska yrkesfiskarna lämnar till oss i form av loggböcker och kustfiskejournaler. De valmöjligheter som finns är: fångstområde. kuststräcka där fångsten är landad. fiskart som fångats. typ av fiskeredskap som använts. fartygssegment. De kvantiteter som anges är i kilo Senaste nyheter och statistik över coronautbrott och -spridning i Sverige. Oberoende sajt på lätt svenska. Uppdateringar och karta på antal döda och coronasmittade live

StatistikAtlas - Malm Sök data och statistik. I söksidan nedan hittar du exempelvis uppgifter om fosfor och kväve i sjöar, statistik över såld fisk, kartor för skyddade områden och data från miljöövervakningen. Du kan också hitta den officiella statistik som vi tar fram inom områdena fiske och havs- och vattenmiljö. Dela sidan BJ-Kartor - Statistik och kartor - SCB-Kartor eftr. - med PC-Axis data - av Bo Justusson - version 0.7 - 2018-02-20 uppdaterat Befolkning och Byggande för Sverige - BJ-Maps - using PC-Axis data and HTML5 canvas for Maps on Internet Inledning - Om människor + kartor, och progra Officiell statistik, miljöövervakningsdata, rapporter samt karttjänster och geografisk information. Data och statistik Miljödata och statistik fria att använda och kan hämtas direkt Här hittar du samlingar med dokument, historiska kartor och historisk statistik. När du studerar historiska kartor får du en snabb överblick över olika historiska skeenden. Du kan också se hur länder och imperier har uppstått, förändrats och ibland försvunnit in i historien

Vi har tagit fram kartor som visar matjordens egenskaper, och kartor som visar risk för erosion på åkermark. Kartorna kan användas för att diskutera åtgärder som genomförs för att minska olika problem i marken. Kartorna går att ladda ner och använda i GIS-program 230 767 personer, vilket innebär en befolkningsökning med 5 603 personer jämfört med sista december 2018. Det är den största befolkningsökningen under de år som det finns statistik för. Befolkningsökningen beräknas som summan av födelse- och flyttnetto Klicka i lagerlistan för att tända och släcka på flygfoto som ska visas kartan. Årsvisa flygningar finns för 1965, 1975. 2007 tom 2017. Här finns kommunal information som skolor, äldreboende, kultur, natur och fritid. Sök på flera objekt i kartan. Fastighetskarta, flygfoto, färgad eller gråtonad bakgrundskarta Här finns olika geografiska indelningar av Helsingborg i kartform. Här hittar du ett adressregister (kodnyckel) för att ta reda på vilka statistikområden som syns i kartorna. Här hittar du en karta över Helsingborgs B-områden. Genom att zooma in på kartorna kan du se statistikområdenas sträckning på detaljnivå

Kartor - Statistiska Centralbyrå

 1. Fakta, statistik och kartor Kartor och GIS. Våra webbkartor Prenumerera på sidan Fyll i din e-post adress nedan för att få e-post när sidan uppdateras. Du kan också välja att avregistrera dig. Mail name e-mail: Prenumerera Avsluta prenumeration svActionParamInput. Fick du.
 2. dre information. Se baskartan i kommunens kartverktyg. Markera lagret Bygga och bo om du vill se fastighets- eller höjdinformation
 3. Kartor och statistik innehåller data och statistik som miljöförvaltningen framställer samt information om miljöförvaltningens olika informationssystem. Det finns miljöstatistik och -information även på flera andra webbtjänster som uppehålls av miljöförvaltningen
 4. Kartor, siffor, diagram och grafer över Coronavirus i hela Sverige. Sjukdomsfall Intensivvårdsavdelning Dödsfall Friska Sjukhus c19 platz.se Coronavirus i Kalmar län - Grafer, kartor, diagram och statistik c1
 5. Kartor och statistik; Lyssna. Trafikmätningar. Uppsala kommun genomför trafikmätningar i kommunen. Den information vi får fram genom mätningarna är en viktig del i vårt arbete med att följa trafikens utveckling. Informationen hjälper oss också att säkerställa att de åtgärder vi genomför ligger i linje med uppsatta mål

Den digitala kartan visar cykelvägarna i Uppsala tätort. Du kan zooma, panorera och söka efter platser. I verktyget finns teckenförklaring för att hitta till Uppsalas cykelparkeringar och cykelpumpar. Den ger även information om cykelbanan exempelvis går i tunnel, på cykelväg eller i körbana. Se digital cykelkart HaV är en av 27 myndigheter som ansvarar för officiell statistik i Sverige i enlighet med Förordning (2001:100) om den officiella statistiken.. Vi ansvarar för att statistiken inom vårt område är objektiv, att den görs allmänt tillgänglig och att den följer de uppsatta kvalitetskriterierna i enlighet med Lag (2001:99) om den officiella statistiken Kartor, siffor, diagram och grafer över Coronavirus i hela Sverige. Sjukdomsfall Intensivvårdsavdelning Dödsfall Friska Sjukhus c19 platz.se Sverige Coronavirus (COVID-19) - Grafer, kartor, diagram och statistik c19 platz.s SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. Reception och växel: 011-495 80 00 Telefon kundtjänst: 011-495 82 0

Regional statistik och kartor - Statistiska Centralbyrå

 1. Våra öppna geodata är tillgängliga under öppna datalicensen Creative Commons, CC0 (öppnas i nytt fönster).Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriet s öppna data - även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner. Ange gärna Lantmäteriet som källa när du sprider våra öppna data, men det är inget krav
 2. Statistik. Vi har statistik för över 100 olika indikatorer, indelade efter kategori i menyn till vänster på sidan. Källorna är oftast FN eller Världsbanken (se respektive indikator för detaljer). Se utvecklingen, jämför länder, hitta tabeller, grafer och tematiska kartor
 3. Kartor. Lantmäteriets kartinformation är tillgänglig på olika sätt. Du kan enkelt titta på kartor och bilder och göra utskrifter i våra e-tjänster. Andra kartor är tillgängliga via särskilda geodatatjänster (API:er) och nedladdningsbara filer. Vill du titta på kartor och flygbilder över hela landet, söka en plats via adress.
 4. Covid-19 - statistik med diagram och kartor. Statistiken visas bäst på dator, i nyare, uppdaterade, webbläsare. Det finns två olika ingångar beroende på vilken webbläsare du använder: Daglig statistik vardagar. Ingång för Chrome, Edge, Safari, Firefox m.fl. Ingång för Internet Explorer; Veckostatistik Regio
Fakta om lodjur - Naturvårdsverket

Statistiken som finns tillgänglig i ODB kan användas på en mängd olika sätt och på olika geografiska nivåer. Den kan till exempel användas till att göra kartor, tabeller och diagram. Exempel 1: Befolkningstäthet. Den här kartan visar befolkningstätheten i länet 2012 på basområdesnivå Min karta som app. Vi vill att Lantmäteriet s kartor ska vara tillgängliga och enkla att hämta till din smartphone. Min Karta-apparna ger dig aktuella kartor och flygfoton för att alltid ha en innehållsrik karta tillgänglig med grundläggande verktyg för att kartan ska komma till användning Sök statistik efter ämne från abort till övervikt, inkl. smittsamma sjukdomar. Analyserad & kom-menterad statistik Analyser och kommentarer för ett urval av vår statistik. Statistikdatabaser Gå direkt till Folkhälsodata, FolkhälsoStudio eller Indikatorlabbet På trafikflödeskartan och klickbara kartan finns information om fordonsflödet på statliga vägnätet. Där presenteras bland annat årsmedeldygnstrafik (ÅDT) för fordon, mc-flöden, cykel-flöden och hastighetsinformation. Här finns också mc-flöden som pdf

Sverige Coronavirus (COVID-19) - Grafer, kartor, diagram

Via interaktiva kartor från Johns Hopkinsuniversitetet kan du följa coronavirusets spridning i världen, i nära nog realtid. Redan i mars lade forskare på Johns Hopkinsuniversitetet i Baltimore i USA upp en karta på nätet där man kunde följa hur coronaviruset spred sig från Kina och ut över världen. Kartan baseras på data från den. I boken presenteras 67 nationella kartor över grundämnen och pH i morän, och nästan lika många kartor över ämnen i betesmark samt 14 biogeokemiska kartor. Boken innehåller även geologisk bakgrundbeskrivning med kartor, en omfattande geokemisk metodbeskrivning, bilagor med statistik över analysresultaten, länsvisa sammanställningar och en sammanfattning av grundämnenas egenskaper

RegSO-tabellerna i Statistikdatabasen - information och

Kartor med information om svensk åkermark. För att öka kunskapen om de svenska odlingsjordarna har vi tagit fram olika kartor. De kan användas för att diskutera och utvärdera åtgärder som genomförs för att minska växtnäringsförluster och erosion från åkermark. På den här sidan hittar du två olika kategorier av kartor Kartor, siffor, diagram och grafer över Coronavirus i hela Sverige. Sjukdomsfall Intensivvårdsavdelning Dödsfall Friska Sjukhus c19 platz.se Coronavirus i Uppsala län - Grafer, kartor, diagram och statistik c1

DeSO - Demografiska statistikområde

Kartan visar hur mycket medeltemperaturen från den 1 - 21 april 2021 avviker (i °C) från periodens medeltemperatur (preliminärt medelvärde för normalperioden 1991-2020). Analyserna bygger på observationer från cirka 200 stationer som dagligen rapporterar in temperaturer. Notera att denna karta är automatgenererad med en grov. Avverkningsanmälningar. Här hittar du statistik över registrerade avverkningsanmälningar och ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning. Observera att uppgifterna inte säger hur mycket som avverkas. Det beror bland annat på att all planerad avverkning inte blir av. För röjning och gallring krävs det ingen anmälan alls Kartor och GIS. Här hittar du våra webbkartor. Webbkartorna är anpassade både för datorer och mobila enheter och med möjlighet att visa position på kartan. Tänk på att det är väldigt mycket information på våra kartor, därför kan de ta lite längre tid att ladda upp dem än vad du kanske är van vid. Vi tror att detaljrikedomen. Kartor och statistik. Kartor och statistik innehåller data och statistik som miljöförvaltningen framställer samt information om miljöförvaltningens olika informationssystem. Det finns miljöstatistik och -information även på flera andra webbtjänster som uppehålls av miljöförvaltningen. Sådana är till exempel Järviwiki (Insjöwiki.

Dalbo - Luleå kommun

Kartorna visar kommunens in eller utpendling, total, för kvinnor respektive för män. Var bor de som arbetar i kommunen respektive Var arbetar de som bor i kommunen. Statistiken är från 2012. Det man ser på kartorna är hur beroende varje kommuns arbetsmarknad är av omgivande kommuner Min karta. Om du tidigare har använt e-tjänsten Kartsök och ortnamn för enklare kartrelaterade ärenden så rekommenderar vi dig vår nya e-tjänst Min karta (öppnas i nytt fönster).Där kan du bland annat navigera runt i våra kartor, flygbilder, historiska flygbilder, mäta och rita i kartan och skriva ut

Statistik och kartor - Göteborgsregionen (GR

Kartor och statistik - Uppsala kommu

Här finns kartan. OBS! Papperskartan levereras i mitten av april. Tänk också på att vissa ställen kanske är stängda p.g.a. Covid-19. Du hittar en webb-karta här på hemsidan och fysiskt finns den gratis att hämta på följande platser från och med mitten av april om de har öppet Kartor. Vi har ett antal digitala kartor som du kan använda. Några är våra egna och andra delar vi med andra aktörer. I vår egen karttjänst, Orust på kartan, hittar du våra egna digitala kartor

Arrendepriser på jordbruksmark 2018 JO 39 SM 1901 Första sidan - I korta drag Statistiken med kommentarer Tabeller Kartor Fakta om statistiken Kontaktpersoner, mer information In Englis Nederländerna är känt för sina långa handelstraditioner och är ett av världens mest tätbefolkade länder. Nederländerna är, som namnet antyder, ett lågtliggande land och nästan en tredjedel av landet ligger under havsnivån. Geografi och miljö Historia Samhälle och politik Ekonomi och handel Kartor Statistik

Portugal befolkades av kelterna mer än 500 år f.Kr. och införlivades efter hårda strider i Romarriket omkring 200 f.Kr. Efter Romarrikets fall blev landet en del av flera olika riken fram till slaget vid São Mamede år 1128, då adelsmannen Afonso utropade sig till Portugals första kung Nästan 40 år med krig har gjort Afghanistan till ett av världens fattigaste och minst utvecklade länder. Länge hade den totalitära Taliban-regimen kontroll över landet. År 2001 störtades dåvarande regimen i landet och sedan dess har ett krig mellan koalitionen av internationella styrkor och Talibanerna präglat landet Extra grillplatser under pandemin. I samband med Coronapandemin har intresset för och nödvändigheten av att mötas utomhus ökat. Ängelholms kommun har därför satt ut tillfälliga grillplatser på ett antal ställen, för att minska trycket på de mer permanenta platserna som redovisas i kartan nedan Även tvådimensionella kartor finns. Många av kartorna är baserade på statistik ur Västdatabasen som har socioekonomisk lägesbunden individdata som här presenteras på kilometerrutor. Andra kommunkartor över hela Västsverige är baserade på statistik ur Kolada. Kartorna får gärna användas. Kontakt: Per Kristersson. Obs

Data och statistik - Data, kartor och rapporter - Havs

Palestina består av Gazaremsan, som ligger vid Medelhavets gräns mot Egypten, och Västbanken som ligger mellan Israel och Jordanien. Gazaremsan är i huvudsak en kustslätt. Området är torrt, och sand täcker stora delar av slättlandskapet Här redovisas värdefulla skogsmiljöer och kulturlämningar i svenska skogar. För närvarande finns över 500 000 objekt i Skogens pärlor plus arter. De olika objekten visas i en karta där du själv kan välja vad du vill titta på och i vilket geografiskt område

Fångststatistik yrkesfisket - Data och statistik - Data

Kartor. Hittautkartan finns både digitalt (på hemsidan och i appen) samt på papper. Papperskartan hämtar du på något av våra utlämningsställen. De enskilda terrängområdenas karta finns även som PDF som du själv kan skriva ut. Registrera dina checkpoints direkt i kartvyn i appen eller under min sida på hemsidan Statistik och kartor. Skogscentralen kartlägger årligen 1,5 miljoner hektar skog och uppdaterar kontinuerligt data om finlands skogar. Dessutom följer vi anmälningar om användning av skog, skogsskador, användningen av Kemera-stöd och kvaliteten på skogsvårdsarbeten Användning av cookies. Vi använder nödvändiga cookies för att vår webbplats ska fungera. Vi vill också spara cookies för statistik. Statistiken hjälper oss förstå hur besökare interagerar med webbplatsen Rolig statistik och kartor. Post by Glenn » Mon 18 Dec 2017, 00:11 Idag hittade jag car.info , säkert sist i sverige men ändå, det finns rätt kul statistik att hämta där, exempelvis kan man se att det just nu finns 61 stycken ST205'or i landet (registrerade då Mer om statistiken Definitioner och förklaringar Arbetsmarknad Befolkning Bostäder och byggande Inkomst och utbildning Publiceringsplan Andra statistikkällor Geografi Kartor över stadens områdesindelning GIS-skikt för stadens områdesindelning Områdesindelningar Adressregister Prognoser och analyser Befolkningsprognoser Kommunprogno

Kartor och bilder. Kartor och flygbilder ska ge dig en orientering i markerna för att du ska kunna bruka din skog på bästa sätt. Bilderna kommer från Lantmäteriet och visar detaljer och förändringar i din skog. I Mina sidors kartprogram finns det flera olika kombinationer av bilder och kartor att välja mellan SLU Skogskarta 2015 - trädslagsfördelning i Sveriges skogar. SLU Skogskarta 2015 är ett antal olika digitala kartprodukter som beskriver Sveriges skogar. Nu finns nya beräkningar över bl.a. volym per trädslag där varje ruta (12,5 x 12,5 meter) beskriver volym uppdelat på tall, gran, contorta, björk, ek, bok och övriga lövträd Statistik över viltjakten på Holmens marker i Östergötland. Fullständig älgobsrapport och dagbok från alla jaktlag, samt anvisningar, blanketter, forum, kartor m.m

Här finns samlad information om temperatur i form av kartor, mätserier och rekord. Allt material bygger på temperaturobservationer Utsläpp i kartan. Man kan välja utsläpp efter år, utsläpälla, ämne, kommuner eller i EMEP-rutnät som på Finlands bredgrader är ca. 7 km*7 km. Kartan kan förstoras för att precisera valet . Genom att peka på en viss ruta eller kommun visas utsläppsmängden enligt dina val. För kommuner visas också utsläpp per yta (t.x. ton/km2) och du kan ladda ned kommunens utsläppsdata i. Pdf-Kartor. Här ligger samtliga Pdf-kartor som finns tillgängliga i REGINA. Via namnet kan du se vilken områdesindelning som kartan visar och även vilka år den gäller för. Än så länge finns endast länskartor men under 2017 kommer det att kompletteras med kommunkartor. Län

Corona: Antal Fall & Statistik Kartor & Nyhete

Information om coronaviruset och covid-19 i Sverige med statistik över smittspridning m.m Statistik på karta. I statistikwebbkartan kan du få en geografisk överblick över kommunens statistiska indelningar (nyckelkodsområden) och hur olika variabler är geografiskt fördelade, till exempel befolkningstäthet och färdigställda bostäder. I kartan kan du zooma, markera, panorera, mäta och söka på adress och nyckelkod

Statistik på bostadspriser - Svensk Mäklarstatistik är Sveriges enda oberoende leverantör av heltäckande & aktuell statistik över bostadspriser. Välkommen Statistik för Karta - Skolios - Läs om hur denna diagnos påverkar dagligt liv för människor som lider av den Jag höll en presentation på GIS-väst seminarium kring kartografi och statistik tidigare i veckan. Under presentationen visade jag hur ArcGIS kan användas för att snabbt och enkelt göra snygga och effektiva visualiseringar av statistiska data. Hela presentationen finns tillgänglig via denna länk. Ett moment som jag utförde skapar ett slutresultat som detta: För att åstadkomma denn Olika kartor över Kalmar kommun, såsom turistkarta, cykelkarta, karta över skolområden, samt kartor över lediga tomter för privatpersoner och företag

StatistikAtlas - Malm

Antal fall. Provsvar covid-19. Positiva provsvar covid-19 de senaste 7 dagarna, visas per kommun. Antal positiva fall per vecka, kön och åldersgrupper- smittskydd - Smittskyddets statistik visas till och med föregående vecka.. Bekräftade fall i Sverige - Folkhälsomyndigheten publicerar statistik om antal bekräftade fall per region varje dag, samt antal bekräftade fall per kommun varje. Free open-source tool for logging, mapping, calculating and sharing your flights and trips

Sök data och statistik - Information tillgänglig för

Karta över Rydebäck. Klicka här så kommer du till Helsingborgs stads karta. Där kan du zooma in just det område du vill titta närmare på. Här finns också en del användbar information om bland annat lekplatser, naturområden mm. Har du frågor till styrelsen i Rydebäcks Byalag eller till någon av projektgrupperna kan du skicka dem. Statistiken publiceras i serien Periodiska publikationer. Serien består av följande tre publikationer; Bergverksstatistik, Grus, sand och krossberg samt Mineralmarknaden.SGU publicerar statistik över brytningen av malm och mineral i Sverige, analyser över den svenska och internationella mineralmarknaden, rapporter om produktionen av ballast samt utredningar relaterade till mineralmarknaden

Här hittar du aktuell information om kartor i Umeå kommun. Du kan titta och söka i kartor med olika teman. Du kan även beställa tryckta eller digitala kartor. Tryckta kartor och kartrelaterade tjänster Kartmaterial finns i vissa fall som tryckt upplaga och kan köpas via vår expedition eller beställas här. Lantmäteri utför en mängd olika kartrelaterade tjänster, till exempel. Statistik på karta över Eskilstuna kommun I Eskilstunakartan hittar du aktuell statistik om befolkning, inkomster, arbetstillfällen med mera. Statistiken visas per nyckelkodsområde (NYKO) som är en geografisk indelning framtagen för att kunna jämföra stati­stik mellan olika delar av kommunen. Nyckelkodområden finns i 4 nivåer varav nivå 4 är den mest detaljerade För att kunna planera och utveckla verksamheten behövs underlag i form av utredningar, statistik och fakta. Statistik. Stadens byggnader och mark. Undersökningar. Utredningar och rapporter. Uppdaterad 2021-03-24. Uppdaterad 2021-03-24

BJ-Kartor - justus2

Nu kan du lägga in en klickbar karta om befolkningsförändringar på din blogg eller hemsida. Den finns i två olika storlekar. Den mindre är den till höger och den stora hittar du här. Instruktioner För musen över koden och fyra ikoner dyker upp. Klicka på den andra ikonen (Kopiera till urklipp). Gå till din blogg/hemsid Här hittar du statistik över vägtrafikolyckor och olyckor på statens spåranläggningar. Olycksrapporteringen av trafikolyckor på väg sköter Transportstyrelsen, sedan 2012. Inom järnvägsstatistiken redovisas olyckor som lett till att någon dödats eller skadats allvarligt. I sammanställningen ingår också elolycksfall och självmord Detaljerad statistik över incidens och vaccinationstäckning bland personer över 65 år finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. Efter ett ökat resande under påskhelgerna har antalet resor i Sverige stabiliserat sig på en något högre nivå än under januari till mars, men är fortsatt på en lägre nivå än tidigare år Danderyd - Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i. Danderyd möter invånarnas behov genom hela livet. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunens utveckling kännetecknas av engagemang och delaktighet PDF-kartor. Här kan du ladda ner alla de kartor som tillhör Hittaut Uddevalla. Kartorna är i A4-format och PDF. Klicka på ett av namnen nedan för att ladda ner kartan över området. Lycka till! Uddevalla 27 mars, checkpoint 1-20. Uddevalla 15 maj, checkpoint 21-40. Uddevalla 27 mars, checkpoint 41-60

Data, kartor och rapporter - Havs- och vattenmyndighete

Där finns även historik för statistik på den nivån. Välj vad du vill se i menyn ovan - olika tekniker, hastigheter, leverantörer, nätägare, strategier osv. Du kan zooma i kartan och göra manuella inställningar. Information om dataunderlaget, definitioner och syftet med kartan Kartor över några statistik-områden finns längre ner på denna sida. För frågor om befolkningsstatistik, kontakta sidansvarig. Öppna Demografen webb. Sidan uppdaterad: 18 mars 2021 Ansvarig för sidan: Göran Skoghage. Befolkningsprognoser. Befolkningsprognos 2021 - 2030 pH. När man talar om markens pH-värde menar man egentligen det pH-värde som vattnet i marken har. Den skala man använder när man anger pH är omvänt logaritmisk. Det innebär att ett lågt pH-värde betyder en hög koncentration av vätejoner (H+) och att vattnet är 10 gånger surare för varje skalsteg man går nedåt på pH-skalan

Mårdhund - NaturvårdsverketParkslide - NaturvårdsverketKarp - Arter - Havs- och vattenmyndigheten

Kartorna ger en första inblick i enskilda samebyars markanvändning. Avvikelser kan förekomma och samråd ska alltid hållas med berörd sameby/berörda samebyar. GÖR SÅ HÄR: 1. Om du inte vet vilken sameby ärendet gäller klickar du i kartan på det område du är intresserad av. Då får du upp en bubbla med namnet på den sameby som. I webbtjänsten Gamla tryckta kartor får du kartor utgivna av Lantmäteriverket och Topografikåren i skalorna 1:20 000 och 1:50 000 i form av jpg-bildfiler. Bläddra i och ladda ned gamla kartor. Du kan inom en kartvy välja ett område som intresserar dig. Du kan zooma in och ut med knapparna +/-. Välj en produkt på listan Bruttoavverkning. Här hittar du statistik om bruttoavverkning. Med bruttoavverkning menas volymen av alla fällda trädstammar. Även de som lämnas kvar i skogen. Vår statistik och avverkningsstatistik från Riksskogstaxeringen vid SLU ger tillsammans en samlad beskrivning av avverkningen i landet

 • Steam announcements.
 • Journey 1 Netflix.
 • US Army Fahrzeuge.
 • Weißes Abendkleid.
 • Stahlcarport kaufen.
 • Isotherm båtkylskåp.
 • Sugpropp kamera.
 • IT Gehälter.
 • Lusletters oefenen.
 • Diario El pueblo Arequipa avisos de traspasos.
 • Köpa ovve.
 • Harriet Löwenhjelm.
 • Södertälje historia.
 • BAS 5 brandbil.
 • Alternativ till Hemnet.
 • Hur stort är det direkta värdet av den svenska jakten.
 • Genf Karte.
 • Den oändliga historien draken.
 • Propp i hjärnan TIA.
 • Restaurang nära Centralen.
 • Uppsala vatten driftstörning.
 • Brush on bronze Body Shop.
 • Philippine Eagle characteristics.
 • Styckningsdelen crossboss.
 • Portömning Jönköping.
 • Hur mycket kött äter vi i Sverige 2020.
 • Download iOS 12.
 • Schwanger trotz Rückzieher.
 • IgA nefrit graviditet.
 • Warner Bros Stockholm.
 • Pirelli SC2 slicks tire pressure.
 • Röster Bilar 3.
 • Jäv närstående.
 • Volvo logga betydelse.
 • Överproduktion sköldkörtel hund.
 • Är hon intresserad test.
 • The Big Bang Theory season 9.
 • Westlife instagram.
 • Psalm 23 The Lord is my Shepherd lyrics and chords.
 • Hannover fakta.
 • Bästa stiftpennan.