Home

Programportalen Region Uppsala

Programportalen - Region Uppsal

 1. Programportalen använder du för att kommer åt Region Uppsalas system utanför vårt nätverk. Om du är anställd hos oss använder du verktyget för att få åtkomst till dina it-system. För att logga in i programportalen behöver du ett personligt SITHS-kort och ett användarkonto hos Region Uppsala
 2. Är du anställd inom Region Uppsala eller samverkar med oss kommer du åt våra system via programportalen. Inloggningen finns på Samverkanswebben
 3. Av säkerhetsskäl bör du logga ut och stänga webbläsaren när du är färdig med webbtjänsterna som kräver inloggning. Vid tekniska problem eller frågor gör en felanmälan här eller kontakta er närmsta IT-samordnare.felanmälan här eller kontakta er närmsta IT-samordnare

Från den 15/1 2020 byter Region Uppsala programvara för SMS och MobilAPP inloggning i portalen. SMS kommer att vara standard SMS med avsändare LUL-Auth. För användare som ansluter med MobilAPP kommer de gamla apparna att fungera men om man behöver uppdatera eller vill byta till den rekommenderade appen finns det en självbetjäningsfunktion för detta Vi rekommenderar och gör tester med flera webbläsare och operativsystem för åtkomst till Region Uppsalas externa tjänster, andra kombinationer kan också fungera. För support på klientinställningar enligt de tekniska förutsättningarna vänder du dig till din egen PC-leverantörs support eller din lokala it-support Programmet Net iD enligt Region Uppsalas standardversion (v6.8.1.31) och paketering (LUL1901) är ett krav för denna tjänst. Net iD med paketering LUL1901 måste installeras innan man använder tjänsten första gången med kort om Net iD saknas på datorn För Region Uppsala datorer kontakta din IT-samordnare. På externa icke Region Uppsala datorer installeras rätt VPN pluggin efter godkänd inloggning. Av säkerhetsskäl bör du logga ut och stänga webbläsaren när du är färdig med webbtjänsterna som kräver inloggning Region Uppsala finns till för människorna i Uppsala län. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur, samt regional utveckling. På denna sida finner du upphandlingsdokument, förfrågningsunderlag, LOV

Region Uppsalas IT-support hanterar denna felanmälan så fort som möjligt under kontorstid (vardagar kl 07.30 - 16.45). Av säkerhetsskäl bör du logga ut och stänga webbläsaren när du är färdig med webbtjänsterna som kräver inloggning Programportalen har inte stöd för webbläsaren Edge som är standard i Windows 10 vid nyinstallation. Information hur man byter så att Internet Explorer 11 blir standardwebbläsare i Windows 10. Webbläsare: Internet Explorer 10 - 11 Inställningar: Om det inte är en dator från Region Uppsala rekommenderas följande inställninga loggainprogramportal.lul.se Region Uppsala finns till för människorna i Uppsala län Vårt syfte är att skapa förutsättningar för hälsa hållbarhet och utveckling för alla oss so

Programportalen - Region Uppsala latest information with media info, photos and videos provided on websites Region Uppsalas vision Hälsa och vård. Sjukvården är den största verksamheten i Region Uppsala. Tillsammans med arbetet för ökad folkhälsa, framstående forskning och en stor industri inom läkemedel och medicinteknik bildar den det breda spektrum av hälsa som Region Uppsala arbetar med Hörapparaterna och hörapparatserier upphandlas av Region Uppsala. Audionomen bestämmer tillsammans med patienten vilken typ av produkt och variant som passar bäst i det specifika fallet. Följande hörapparatserier och hörapparater finns i Region Uppsalas upphandlade avtal från och med 200401

Region Uppsala: Stanna hemma om du är snuvig - P4 Uppland

Information: vid problem eller frågor om detta kontakta Region Uppsalas IT-support på 018-611 33 33. IT-system. Personalverktyget 1177 vårdguidens e-tjänster; Auricula- Uppsala kortinloggning Vardagar 8.00 - 16.45 I första hand kontakta lokal Auricula koordinator I andra hand För sjukhusen- cosmic support: självservice, ärendehanterin Region Uppsala - Komplext intranät med tight tidsplan. Region Uppsala hade påbörjat utvecklingen av ett nytt intranät som täckte in verksamheter och medarbetare i hela regionen. Intranätet skulle bidra till ett modernare arbetssätt genom att underlätta kommunikation och samarbete

Regionarkivet Region Uppsala. Direkttelefon: 018-611 60 02. Telefontider: Måndag klockan 13-16, tisdag till fredag klockan 9-12. E-post: regionarkivet@regionuppsala.se. Fax: 018-13 40 03. Besökstider: På grund av det rådande läget med covid-19 har vi stängt för besök. Besöksadress: Västra Ågatan 16, Uppsala Joylife har vårdavtal med Region Uppsala och du kan få vissa behandlingar till patientavgift (f.n 260 kr/besök. Frikort gäller). Speciella regler gäller för behandlingar inom vårdavtalet. Du behöver ingen remiss. Du som bokar Naprapati behöver ha besvär i nacke, rygg eller axlar This website is providing the Google Translate option to assist you in reading the contents in languages other than Swedish or English. Google Translate cannot translate all types of documents, and may not provide an exact translation

Levnadsvanor Region Uppsala Nutritionsbehandling vid diabetes typ 1 Egenmätning blodglukos Egenmätning blodglukos Injektionsteknik och behandling Injektionsteknik och behandling Kortisonutlöst diabetes Vårdöversikt i Klicka på respektive box för mera information Godkänt den: 2020-10-09 Ansvarig: Jarl Hellman DocPlusID: DocPlusSTYR-1309 Region Uppsala erbjuder s k vardagstolkning. Det innebär att du kan beställa tolk till alla situationer i vardagslivet, t ex besök i sjukvården, arbetsplatsträffar, kontakt med myndigheter, fritidsaktiviteter och föreningsliv. Tolkarna tolkar allt som sägs och talar i jag-form, de är opartiska och deltar inte i samtalet ViS Beslutsstödet Visam och akutremiss DocPlus-ID: DocPlusSTYR-17298 Version: 3 Handlingstyp: Instruktion/Rutin Sidan 1 av 4 - Vård i samverkan Kommun(er): Samtliga kommuner i Uppsala län Region Uppsala: Hälso- och sjukvårdsförvaltningar Fastställt av: Redaktionsrådet Datum: 2021-02-15 Beslutsstödet Visam och akutremis Livsmedel för speciella medicinska ändamål - FSMP DocPlus-ID: DocPlusSTYR-430 Version: 8.0 Handlingstyp: Riktlinje Sidan 1 av 11 ViS - Vård i samverkan Kommun(er): Samtliga kommuner i Uppsala län Region Uppsala: Hälso- och sjukvårdsförvaltningar Fastställt av: Redaktionsrådet Datum: 2020-01-15 Livsmedel för speciella medicinska ändamål - FSM

Logga in på programportalen - Region Uppsal

 1. Gäller för: Region Uppsala i Klicka på respektive box för mera information Information om kommunal hälso-och sjukvård Om du behöver hälso- sjukvårdsinsatser i mer än 14 dagar, har fyllt 17 år och inte kan ta dig till din vårdcentral kan du ha rätt till hemsjukvård
 2. Hitta information om Region Uppsala - Folktandvården Alunda. Adress: Centrumvägen 4, Postnummer: 747 31. Telefon: 0174-101 .
 3. Region Uppsala är en region som omfattar Uppsala län med ansvar främst för länets hälso- och sjukvård. Regionen ansvarar även för kollektivtrafiken i Uppsala län, för regional utveckling och kulturell verksamhet. Sjukhus. Bland annat driver regionen Akademiska.
 4. imeras inom alla förvaltningar och verksamheter
 5. Region Uppsala har utöver regionfullmäktige samt regionstyrelsen ett flertal övriga styrelser och nämnder. Region fullmäktige utser ledamöter till styrelser och nämnder som även får sitt uppdrag av fullmäktige. Kulturnämnden Patientnämnden Revisorer, Region Uppsala

Region Uppsala - Här växer kunskap och människo

Hitta information om Resurscentrum Region Uppsala. Adress: Virdings Allé 26, Postnummer: 754 50. Telefon: 018-611 00 . I region Uppsala så är vi med och vaccinerar mot covid-19 i fas 2, 3 och 4. Information om bokningsmöjligheter för nuvarande prioriteringsgrupper och hur vaccinering går till hos oss hittar du på denna sida Covid-19 Vaccinationsplan Region Uppsala. Den nationella planen har fungerat som utgångspunkt för framtagandet av den regionala planen för vaccination mot covid-19. Eftersom både kunskapsläget och situationen när det gäller de aktuella vaccinerna kontinuerligt förändras kommer planen under hand behöva modifieras för att vara aktuell Förra veckans besked om Astravaccinet kommer onekligen att påverka vaccinationstakten runt om i landet. I Uppsala räknar regionen med att ge 16 000 personer över 65 år vaccinet under den.

Region Uppsala har en centraliserad inköps- och upphandlingsenhet som förutom Regionens egna upphandlingar också ansvarar för att på uppdrag från Varuförsörjningsnämnden genomföra upphandlingar och försörja 5 regioner med förbrukningsmaterial. Vi söker dig som vill vara med och utveckla verksamheten inom Region Uppsala Region Uppsala stoppar tills vidare drop-in-provtagningen för covid-19 i hela Uppsala län. Fortsatt bredbandsutbyggnad i Uppsala län under 2020 26.3.2021 10:04:44 CET | Pressmeddelande Drygt 86 procent av hushållen i Uppsala län hade tillgång till fast bredband på minst 100 Mbit per sekund i oktober år 2020, vilket är en ökning med 2,7 procentenheter sedan året före Barnskyddsteamet. Vi står till förfogande för samhällets och rättsväsendets behov av särskild barnmedicinsk kompetens när misstanke uppstår om att barn och ungdomar far illa. Vi bistår vid den medicinska utredningen och rådgör vid anmälningar till de sociala och polisiära myndigheterna

Region Uppsala - Programportal - Felanmäla

Region Uppsala sätter hårt mot hårt mot fakturaföretag efter räkningsstrul under ett halvår. Foto: SVT Regionen kräver företag på miljonbelopp efter omfattande fakturahaver Uppsala Biobank är Uppsala universitets och Region Uppsalas gemensamma biobank och ansvarar för alla biobanksprover och provsamlingar. I uppdraget ingår att vara ett kunskapscentrum för biobanksfrågor, erbjuda tjänster för provhantering samt tillhandahålla systemstöd för spårbarhet av prover En nyskapande region, en växande region - en region för alla Regionkontoret ska stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter och Region Uppsala kan axla sin roll, regionalt och nationellt Läs om hälsa, sjukdomar och att hitta vård på 1177.se. Logga in för att göra dina vårdärenden

Region Uppsala - Librett

Här kan du hitta kontaktuppgifter till Socialdemokraternas partidistrikt. Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information Region Uppsala. Vi har tecknat LOK och överläggningen är klar. Lönesamtal ska vara klara. Ny preliminär lön betalas ut i november. Förtroendevalda inom regionen har via mail fått särskild information om hur man följer upp och återkopplar till oss. Vårt medlemskollektiv har fått 2,64 % i påslag

loggainprogramportal

Region Uppsala upplever just nu det värsta läget man hittills haft under pandemin. Det säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler i ett pressmeddelande. - Vi har nått maxtaket för vår kapacitet, och har därför bett om hjälp. Vi har nu fått positiva besked och räknar med att kunna omfördela patienter till andra delar av. Region Uppsala uppmanar invånarna till personlig lockdown, men beskedet innebär inga nya restriktioner, utan är en vädjan om fortsatt följsamhet, enlig REGION UPPSALA,232100-0024 - På allabolag.se hittar du , koncern, koncernträd, Status, varumärken, adress mm för REGION UPPSALA Region Uppsala sätter antikroppstestningen på paus. Patienter med symtom, som velat testa sig för pågående covid-19-infektion, har kommit till mottagningarna och smittat personalen. 4 december 2020, 12:20. Så ska Region Uppsala korta vårdköerna Region Uppsala, Uppsala Objektet avser ny och ombyggnation av en vårdcentral på ca 1200 m2 inkl. tillhörande markarbeten samt ombyggnad av intilliggande lokaler på ca 215m2 i..

Programportalen - Region Uppsala - Latest media info with

samverkansstruktur mellan Region Uppsala och åtta kommuner i Uppsala län, bilaga 1. Denna överenskommelse ska antas av respektive part och ledamöter i de olika samrådsorganen ska utses. Minnesanteckningar fråniona Reg lt Forum 2 februari 2017 biläggs, bilaga 2 Region Uppsala måste välja väg Svåra vägval väntar för Region Uppsala för att klara ekonomin i framtiden. Skattehöjningar och personalminskningar är de åtgärder som ger störst effekt Region Uppsala så att förbundsfullmäktige den 16 december kan besluta även om detta. Ekonomiska konsekvenser : Avvecklingen av regionförbundet Uppsala län innebär att Uppsala kommun från och med den 1 januari 2017 inte längre ska betala en medlemsavgift till regionförbundet Samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner inom hälsa, stöd, vård och omsorg ska bidra till ökad helhetssyn, långsiktighet och styrning av verksamheter utifrån individens behov, och oberoende av huvudman samt bidra till att gemensamma resurser används på bästa sätt, där insatserna bygger p

Alla med hemtjänst i Region Uppsala har nu fått erbjudande om vaccination mot covid-19 och nästa steg är personer äldre än 65. Den vaccinationen börjar den 15 mars, meddelade Region Uppsala. Folkhälsomyndigheten beslutade idag i samråd med smittskyddsläkaren i Region Uppsala att utfärda skärpta råd för Uppsala län i syfte att minska spridningen av covid-19. - Vi välkomnar beslutet och uppmanar alla länsinvånare att följa råden. Vi har en mycket oroande utveckling i länet som vi måste bryta omgående, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande Beslut om skärpta allmänna råd i Uppsala län. Beslutet gäller till och med den 3 november, men kan förlängas. Den snabba ökningstakten i spridningen av covid-19 i region Uppsala är oroande. Den har gett ökad belastning på sjukvården och manar till extra åtgärder, utöver de som redan gäller i hela landet och som grundar sig i. Jobba hos oss - Region Uppsala. 783 likes · 47 talking about this · 4 were here. Här kan du läsa om hur det är att ha Region Uppsala som arbetsgivare och om vad som händer i vår verksamhet. Du hittar.. Fastighetsdrift Region Uppsala kännetecknas av en stark tillväxt och förvaltningen Fastighet och service är en viktig del i denna. Vi på Fastighet och service omsätter drygt en miljard kronor och är ca 260 medarbetare

Länets kommuner och Region Uppsala har tagit fram en gemensam strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län 2018-2020. Närvårdssamverkan omfattar insatser inom hälso- och sjukvården och omsorgen kring målgrupper där Region Uppsala och kommunerna behöver samverka. Efter att ha strategin godkänts i det gemensamma samverkansorgane Region Uppsala har en centraliserad inköps- och upphandlingsenhet som förutom Regionens egna upphandlingar också ansvarar för att på uppdrag från Varuförsörjningsnämnden genomföra upphandlingar och försörja 5 regioner med förbrukningsmaterial. Vi söker dig som vill vara med och utveckla verksamheten där du har möjlighet att.

Förskrivning hjälpmedel region Uppsala. Ortopedtekniska hjälpmedel förskrivs till patienter i syfte att ersätta kroppsdel, kompensera för funktionsbortfall, förebygga och lindra skador och besvär på rörelseapparaten, exempelvis smärta, sår, funktionsnedsättande felställningar etc. Förskrivare är specialistläkare inom ortopedi, Reumatologi eller neurologi men kan i vissa fall. Region Uppsalas energisatsning har redan nått dubbla målet för energibesparing! Bakgrund I juni 2014 beslutade Landstingsfullmäktige i Uppsala att inom Miljöprogrammet genomföra energiprojekt under 2015-2018. För projektet sattes målen att minska energianvändningen med 10 % per kvadratmeter och att 2 % av elanvändningen ska produceras med solceller. Organisation Projektorganisationen.

Region Uppsalas ansvarsområde

Dagens topp-529 Region Uppsala-jobb i Sverige. Dra nytta av ditt nätverk och ro hem ditt nya jobb. Det läggs upp nya jobb som matchar 'Region Uppsala' varje dag Jobba hos oss - Region Uppsala. March 24 at 8:18 AM ·. Nuvarande verksamhetschef vid Folktandvården Västertorg går i pension och vi söker därför en efterträdare. Hos oss leder och utvecklar du ett engagerat och drivet team som tillsammans arbetar för en modern, hälsoinriktad tandvård. Kom och dela vårt driv Personer som redan haft covid-19 ska bara få en vaccindos, tidigast sex månader efter ett positivt test. Det har Region Uppsala beslutat Region Uppsala. Det senaste om Region Uppsala. Läs nyheter, artiklar och se tv-klipp om Region Uppsala på Aftonbladet.se. I GÅR 13.24 NYHETER Region Uppsala befinner sig nu i det värsta läget sedan pandemins början sett till antal intensivvårdade på regionens sjukhus. Regionen efterfrågar därför hjälp från andra regioner

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa Samtidigt som den brittiska varianten blir allt mer dominant på flera håll i landet växer oron för andra varianter av covid-19. Bland annat i Regionen Uppsala där de upptäckt ett 20-tal fall. I Uppsala län. Besöksadress. Kungsgatan 111, plan 2 753 18 Uppsala Telefon: 018-65 66 41 E-post: [email protected] LÄS VÅRT NYHETSBREV. Till Toppen. Regiondirektör Staffan Isling lämnar Region Uppsala. Han går till en tjänst som strategisk rådgivare på SKL. Staffan Isling tillträdde 2016 på ett femårigt mandat, med möjlighet till förlängning. Nu har han sagt upp sig för att i stället ingå i staben hos Vesna Jovic, vd för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Välkommen till Region Uppsalas nya inloggning för Symfoni för vårdgivare. Denna tjänst kräver att du som användare är registrerad och godkänd hos Region Uppsala. Driftinformation: Observera!! Ditt kort måste sitta i kortläsaren innan du klickar för att ansluta! Välj inloggningsmetod: Klicka här för E-tjänstekort (SITHS / Telia

Upphandlade hörapparater - Region Uppsal

Region Uppsala, Uppsala, Sweden. 6 409 gillar · 157 pratar om detta. Välkommen till Region Uppsalas officiella sida på Facebook Välkommen till Connect Sverige Region Uppsala Connect är ett unikt forum för tillväxtskapande. Vi matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet och hjälper företag att växa - på riktigt

Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. En nyskapande region, en växande region - en region för alla Regionkontoret ska stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter och Region Uppsala kan axla sin roll, regionalt och nationellt Om du vill ha kontakt med oss på Vision Region Uppsala via e-post, skicka till vision@regionuppsala.se så svarar vi så fort vi har möjlighet. Kom ihåg att du alltid kan kontakta Vision Direkt, 0771-44 00 00, om du har några frågor eller funderingar Läs om hälsa, sjukdomar och att hitta vård på 1177.se. Logga in för att göra dina vårdärenden. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning

Region Uppsala skickade okrypterade journaler till andra länder. Uppdaterad 4 september 2019 Publicerad 3 september 2019. Akademiska sjukhuset ska ha skickat okrypterade patientjournaler till. Vänsterpartiet Uppsala hade ett möte med Mario Rivera från stadsbyggnadsförvaltningens avdelning för strategisk planering angående den kommande spårvagnsutbyggnaden i Uppsala igår 17/12/18. Det är ett led i arbetet med det kommunpolitiska programmet. Vi tog del av hur tjänstepersonerna gått till väga vid sina analyser och bedömningar

Uppsala län delar dessutom en extremt kort landgräns med Finland, en liten ö kallad Märket. Länet har, efter att Heby kommun överfördes till länet den 1 januari 2007, 319 925 invånare (2006 års siffror) Region Uppsala Det blir Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och KD som kommer att styra Region Uppsala tillsammans med Miljöpartiet, en koalition som ger majoritet i nämnder och styrelser, men inte i regionfullmäktige Region Uppsala. Denna sektion tillhör avdelning Mitt. Besöksadress: Sjukhusvägen 1. 75185 UPPSALA. Karta. Postadress: Akademiska sjukhuset ing. 16. 75185 UPPSALA. Anna Persson, som arbetar på Kvarnvägen 4 i Bollnäs, har nu utsetts till vinnare i regionen och firades med blommor, choklad och diplom. En av landets bästa bussförare.

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion är en sjukvårdsregion som omfattar Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Värmlands,Västmanlands och Örebro län.Befolkningen inom regionen uppgår till 2 128 642 (2020-12-31 [1]) invånare. [2] Regionen har två regionsjukhus vilka är Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset i Örebro De it-problem som drabbade flera system i Region Uppsala är nu lösta. Regionen har därför lämnat stabsläget man gick upp i tidigare Fler ska börja testas för corona. Nyligen beslutade regeringen att fler personer med misstänkta symptom ska bli testade, trots detta har inte Region Uppsala märkt av någon anstormning 235 lediga jobb som Region Uppsala i Uppsala på Indeed.com. Ansök till Vikarierande Underläkare, Gamla Buss Timanställd Servicehallen, Sjuksköterska Dagtid Preoperativa Avdelningen med mera Välkommen till öppet hus på Hälsoäventyret i Knivsta 13 februari klockan 13-15. Träffa oss som jobbar här och kika runt i våra nyrustade lokaler på..

Consid i nytt ramavtal med Region Uppsala - ConsidRekordmånga fick munhälsobedömning - Region UppsalaNy HR-direktör för Region Uppsala utsedd - Region UppsalaUppdrag-arkiv - zelloutRegion Uppsala: "Helt rätt beslut" | AftonbladetJohanna Hästö - Region Uppsala

Kontaktuppgifter till Region Uppsala ÖSTHAMMAR, adress, telefonnummer, se information om företaget Region Uppsala Libretto. Hem; Samverkanswebben; NetID; Länkar. Net iD v6.8.1.31 (LUL1901) Testsida för kort och certifikat; Information om NetID. OBS! På grund förändringar i webbläsarna så kan vi inte genomföra kontroll om kortet sitter i eller om det är rätt version av NetID om man kör annan webbläsare än Internet Explorer Region Uppsala upphandlar sjukvårdsartiklar med tillhörande logistik åt den så kallade femklövern, som består av Region Uppsala, Region Västmanland, Region..

 • Harald Vikings.
 • How to become a civil engineer.
 • Recept danskt rågbröd utan vetemjöl.
 • Le bon coin Bretagne camping car.
 • Polaroid 600.
 • Billig Taxi Skövde.
 • Stolsöverdrag Mio.
 • Duck cloth svenska.
 • Casper movie.
 • AMS Reinigungskraft Graz.
 • Almanacka 2010.
 • Saltlakritspulver.
 • Netonnet Nacka.
 • Stavkyrka Norge.
 • Skill cheat Sims 4.
 • Edelbrock 800 cfm carb Reviews.
 • Skill cheat Sims 4.
 • 34 c.
 • Portabel AC med WiFi.
 • Vintage Chanel tweed jacket.
 • Plugga industriell ekonomi.
 • IKEA lakan 160.
 • Återvinning Karlstad.
 • Tomas Hammar SVT Dold.
 • Byta batteri iPad Air Stockholm.
 • Schuhe kaufen und verkaufen.
 • Mavic Cosmic Carbone SLR.
 • Marcel Duchamp artwork.
 • Psychiatrie Freiburg Station 8.
 • Tystnadsplikt LSS.
 • Rätt sugteknik amning.
 • Boende Östersund med hund.
 • Studera i Kanada kostnad.
 • Höjt underhållsstöd 2021.
 • Ehrlichios hund.
 • Sjukanmälan thunmanskolan Knivsta.
 • Hårborttagning ansikte twins.
 • Candyman chanson Malcolm.
 • Ligulas.
 • Alternativa bokförlag.
 • SVT1 tablå torsdag.